DINTEC gestructureerde oplossingen DINTEC adviseurs in document en informatie beheer
English
Inhoud:
-) Home
-) Diensten
-) Vragen
-) Contact
-) Referenties
DINTEC document en informatie beheer
  Advies     Audit     Projecten     Training  

Audit

Overzicht

Ontwikkelingen in de maatschappij, de techniek en de wetgeving dwingen organisaties (zowel profit als non-profit) voortdurend kritisch te kijken naar de eigen bedrijfsprocessen. Organisaties worden daarbij dagelijks geconfronteerd met risicoís, die het behalen van de doelstellingen in de weg kunnen staan. De term "risicoís" moet u breed zien. Ook inefficiŽnties in het bedrijf en het missen van kansen op de markt kunnen als risicoís worden beschouwd.

Zeker op het gebied van het gebruik en beheer van documenten en informatie is het belangrijk de juiste balans te vinden tussen doelstellingen, risicoís en beheersing. Deze balans kan door de tijd heen onder invloed van externe factoren een andere waarde krijgen, zoals de steeds verdergaande regulering,  digitalisering en het steeds verder uitbesteden van werkzaamheden door outsourcing dan wel offshoring.
Door deze externe factoren krijgen de soorten risicoís en de betreffende beheersmaatregelen ook een andere invulling. Maatwerk wordt hierbij een steeds vaker voorkomende factor.

Een DINTEC audit helpt het management niet alleen met de inrichtings- en veranderingsvraagstukken op het gebied van beheer en gebruik van documenten en informatie, maar brengt tevens de risicoís in kaart, bepaalt de ernst ervan en helpt zo deze risicoís beter te controleren (risk and control).

Wilt u weten wat een DINTEC audit voor uw bedrijf kan betekenen, neem dan contact met ons op.

DINTEC klanten treft u overal